Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Que me quiten lo bailao - Nobody can take away the good times I have
I very well know that storms may come and I will fall
But I know at the end of the day, I've enjoyed the good times I've had

Δεν υπάρχουν σχόλια: